Fanuc 11 Ladder G codes

Spindle 10v
CN1 – CA1
Pin 32 – pin 19
Pin 31 – pin 7

Decx m1-38
Decz m1-39

Dec x,y,z: G64.5, G68.5, G72.5
+lx, -lx, +ly, -ly, +lz, -lz G64.0, G64.1, G68.0, G68.1, G72.0, G
ST G5.0
*SP G0.5
EDIT G3.6
MEM G3.5
MDI G3.3
TAPE G3.4
HANDLE G3.1
STEP G3.0
RT G6.7
JOG G3.2
+JOGX G65.0
-X G65.1
+Y G69.0
-Y G69.1
+Z G73.0
-Z G73.1
MLK G4.7
SBK G4.3
ABS G4.5
ZRN G2.7
MP1 G6.2
MP2 G6.3
MP4 G6.4
ROV1 G6.5
ROV2 G6.6
*ITX G64.4
*ITY G68.4
*ITZ G72.4
FIN G5.1
ERROR G0.7
Emg G0.4
Fanuc 10 yellow
Mode MD1 G12.0
Mode MD2 G12.1
Mode MD4 G12.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tuyển dụng

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển sắp tới, Savotech tuyển dụng các vị trí sau

02 Kỹ thuật viên Cơ

02 Kỹ thuật viên Điện

01 Kỹ thuật viên Điện tử

Các bạn yêu thích lĩnh vực máy công cụ, các loại máy CNC, muốn tìm tòi nghiên cứu hãy đến với chúng tôi.

Xin liên hệ qua mail: tuanfanuc@gmail.com

Hoặc SMS, Zalo, Viber 0983574244

Powered by WordPress Popup