Om some para

OM

parameter #23

00000001 japan

00000010 english

backlash 536, 537, 538

3m 53,54,55

Om: show RPM on screen: #14: 00010100

 FERDT AUTO DECELERATE CONERa.LZ

If we change the parameter #19 bit 7 to 1 the values in the DGN screen for the timer/counter will change from binary to decimal.

8100 8200 8300

8101 8201 8301

8102 8202 8302

8120 8220 8320 Motor type

8121 8221 8321 Load Inertia

8122 8222 8322 Direction

8123 8223 8323 pulse / rev

8124 8224 8324 pulse / rev


8n20            Motor Format Number                                               2020

8n22            Motor Rotation Direction                                           2022

8n23            Number of Pulses for Velocity Feedback                2023

8n24            Number of Pulses for Position Feedback               2024


FUN. BIT =                      Parameter 8103

LOOP GAIN =                 Parameter 517 or 512

TUNING SET =               Used by automatic servo tuning function

SET PERIOD =               Used by automatic servo tuning function

INT. GAIN =                      Parameter 8143

PROP. GAIN =                 Parameter 8144

FILTER =                          Parameter 8167

VELOC. GAIN =              Parameter 8121 + 256 divided by 256 times 100

ALARM 1 =                      Diagnostic 720

ALARM 2 =                      Diagnostic 730

ALARM 3 =                      Diagnostic 760

ALARM 4 =                      Diagnostic 770

LOOP GAIN =                  Actual Loop Gain

POSITION ERROR =      Actual position error (Diagnostic 300)

CURRENT % =               Percent of rated value

SPEED RPM =              Actual motor RPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tuyển dụng

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển sắp tới, Savotech tuyển dụng các vị trí sau

02 Kỹ thuật viên Cơ

02 Kỹ thuật viên Điện

01 Kỹ thuật viên Điện tử

Các bạn yêu thích lĩnh vực máy công cụ, các loại máy CNC, muốn tìm tòi nghiên cứu hãy đến với chúng tôi.

Xin liên hệ qua mail: tuanfanuc@gmail.com

Hoặc SMS, Zalo, Viber 0983574244

Powered by WordPress Popup