PMC alarms

600

PMC ALARM: INVALID INSTRUCTION
An invalid instruction interrupt occurred in the PMC.

601
PMC ALARM: RAM PARITY
A PMC RAM parity error occurred.

602
PMC ALARM: SERIAL TRANSFER
A PMC serial transfer error occurred.

603
PMC ALARM: WATCHDOG
A PMC watchdog timer alarm occurred.

604
PMC ALARM: ROM PARITY
A PMC ROM parity error occurred.

605
PMC ALARM: OVER STEP
The maximum allowable number of PMC ladder program steps was exceeded.

606
PMC ALARM: I/O MODULE ASSIGNMENT
The assignment of I/O module signals is incorrect.

607
PMC ALARM: I/O LINK
An I/O link error occurred. The details are listed below.

607 010
* Communication error (SLC master internal register error)

607 020
* An SLC RAM bit error occurred (verification error).

607 030
* An SLC RAM bit error occurred (verification error).

607 040
No I/O unit has been connected.

607 050
32 or more I/O units are connected.

607 060
* Data transmission error (no response from slave).

607 070
* Communication error (no response from the slave).

607 080
* Communication error (no response from the slave).

607 090
An NMI (for other than alarm codes 110 to 160) occurred.

607 130
* An SLC (master) RAM parity error occurred (detected by hardware).

607 140
* An SLC (slave) RAM parity error occurred (detected by hardware).

607 160
* SLC (slave) communication error.
  * AL0 : Watchdog timer
   DO clear signal received

  * IR1 : CRC or framing error
          Watchdog timer alarm
          Parity error

* indicates a hardware error.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tuyển dụng

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển sắp tới, Savotech tuyển dụng các vị trí sau

02 Kỹ thuật viên Cơ

02 Kỹ thuật viên Điện

01 Kỹ thuật viên Điện tử

Các bạn yêu thích lĩnh vực máy công cụ, các loại máy CNC, muốn tìm tòi nghiên cứu hãy đến với chúng tôi.

Xin liên hệ qua mail: tuanfanuc@gmail.com

Hoặc SMS, Zalo, Viber 0983574244

Powered by WordPress Popup